» Тіл жайлы дана,түйінді сөздер жиынтығы

» Рәбиға Сыздық

» Етістікті оқыту жолдары

» Зат есімнің грамматикалық категорияларын оқыту

» Мемлекеттік тіл - татулық тірегі

» Дербес демографиялық саясаттың маңызы

» Сөз таптарының адвербиалдануы

» Шығарма тілін лингвистикалық талдаудың сипаты

» Ұстаз – ұлағатты есім

» Ұлттық терминқор қалыптастырудың Алаш кезеңі

» Тілдің қоғамдық-әлеуметтік мәні мен қызметі

» Сөздік қорды байытуға бағытталған әдістер

» Сөз тіркестерінің зерттелуі

» Сәрсен Аманжолов

» Ресми іс қағаздары

» Орыс жылнамаларындағы түркі текті есімдердің әлеуметтік мәні мен тарихи-этимологиялық сипаты

» Нығмет Сауранбаев

» Мойынқұмның көне атауларының шығу тарихы

» Мезгіл пысықтауыш

» Лексикология

» Көне Түркі тіліндегі шылаулардың лексико-грамматикалық мағынасы

» Көне Түркі тіліндегі шылаулардың қалыптасуы және оның зерттелуі

» Көне Түркі тіліндегі шылау сөз табының мағыналық түрлері

» Көмекші сөздердің Түркі тілдері мен Қазақ тіліндегі зерттелуі

» Кеңістік концептісіндегі жер-су атауларының вербальдануы

» Қазіргі қазақ медиа-мәтінінің прагматикасы (қазақ баспасөз материалдары негізінде)

» Қазіргі қазақ жарнамаларының тілдік ерекшеліктері

» Қазақ–ұйғыр мақал-мәтелдерінің паремиологиялық жүйесі

» Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тілдің ахуалы жөніндегі сараптамалық баян

» Қазақ топонимдерінің фоносемантикалық сипаты

1 2 3
Назад Вперед